Siirry suoraan sisältöön

Seurakuntamme

Kastekokous
Jussi Tarri&Band joulukonsertti 2015
Porin vapaakirkko 5
Retki Kiponniemeen
Pappa Gospel Band esiintyi vapaakirkossa
Lastenleiri Merimaassa
Porin vapaakirkko sisältä
Entinen kirkkomme Mikonkadulla

Saamme pitää tarjolla Elämän Sanaa, kutsua ihmisiä Jeesuksen Kristuksen valmistamaan pelastukseen, olla toivon tuojia sanomalla ja työllämme tässä vaikeassa yhteiskunnallisessa tilanteessa, sekä vahvistua keskinäisessä yhteydessä.

Porin vapaaseurakunnan arvot

Armollinen-totuudellinen

Jeesus kutsuu meitä opetuslapseuteen. Se on prosessi, jossa meitä kutsutaan muuttumaan Hänen kaltaisekseen. Raamattu sanoo Jeesuksesta: Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Se prosessi kestää halki elämän, mutta siinä tahdomme kasvaa.

Rakastettu-palveleva

Saamme kokea Isän Jumalan rakkautta, jossa meidät hyväksytään ja rakastetaan täydellisesti Jeesuksen sovitustyön tähden. Tätä rakkautta haluamme kanavoida palvellessamme seurakunnassa erilaisissa tehtävissä.

Luotettava-luova

Suomen vapaakirkolla on yli 100 vuotiset juuret. Myös Porin vapaaseurakunta on yli 100 vuotta vanha. Se on pysynyt Raamatun Sanan pohjalla ja terveessä opissa kiinni ja on siksi luotettava. Vaikka sanoma on vanha, halutaan se tuoda luovasti ja monipuolisilla tavoilla ihmistentietoisuuteen.

Porin vapaaseurakunnan toimintasuunnitelma v. 2024

Mark 16: 15 Ja hän sanoi heille: ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. 16Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.

Apt 2:42 Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa.

1.Tim 4: 10 siksi me vaivaa näemme ja kilvoittelemme, että olemme panneet toivomme elävään Jumalaan, joka on kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovien

Yleisiä huomioita:

Seurakunnan ydintehtävä on välittää Jeesuksen sovitustyön sanomaa alkaen omalta paikkakunnalta aina maan ääriin saakka.

Seurakunta muodostaa Jumalan perheväen yhteisen kodin, jossa saamme ravintoa Jumalan Sanasta ja rakennumme yhdessä toisten kanssa yhteisestä uskosta.

Jumalan Pyhän Hengen voiman avulla voimme kaikki tehdä uskossa, toivossa ja rakkaudessa.

V. 2024 on Porin vapaaseurakunnan 125-juhlavuosi.

Porin vapaaseurakunnan arvot:

Armollinen-totuudellinen

Jeesus kutsuu meitä opetuslapseuteen. Se on prosessi, jossa meitä kutsutaan muuttumaan Hänen kaltaisekseen. Raamattu sanoo Jeesuksesta: Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Se prosessi kestää halki elämän, mutta siinä tahdomme kasvaa.

Rakastettu-palveleva

Saamme kokea Isän Jumalan rakkautta, jossa meidät hyväksytään ja rakastetaan täydellisesti Jeesuksen sovitustyön tähden. Tätä rakkautta haluamme kanavoida palvellessamme seurakunnassa erilaisissa tehtävissä.

Luotettava-luova

Suomen vapaakirkolla on yli 100 vuotiset juuret. Myös Porin vapaaseurakunta on yli 100 vuotta vanha. Se on pysynyt Raamatun Sanan pohjalla ja terveessä opissa kiinni ja on siksi luotettava. Vaikka sanoma on vanha, halutaan se tuoda luovasti ja monipuolisilla tavoilla ihmistentietoisuuteen.

Kanavat päämääriin pyrittäessä:

1.Viikottaiset jumalanpalvelukset

Jumalan sanan julistamisella on tärkeä ja keskeinen sija jumalanpalveluksessa. Sanan opetus tulee olla seurakuntaa rakentavaa, opettavaa ja hyödyllistä.

Jumalanpalveluksen musiikki tukee julistusta, virvoittaa ja ohjaa meitä Jumalan kohtaamiseen.

Pyrimme rukoillen etsimään vastuunkantajia juontoihin, musiikkiin ja puhevastuuseen.

Nettilähetyksiä lähetetään Porin vapis productions kanavalta sunnuntain puheiden ja torstain raamattutuntien osalta.

Torstai illat ovat Jumalan kohtaamisen iltoja. Illat koostuvat neljästä eri teemasta, jotka toistuvat kerran kuukaudessa eli kukin teema tulee kerran kuukaudessa.

Syvemmälle Sanaan illassa pidetään raamattutunteja uskonelämän tärkeistä perusasioista.

Ylistyksen ja esirukouksen ilta koostuu ylistysryhmän johdattamana Jumalan ylistämisestä ja laulujen välissä rukoillaan tärkeiden rukousaiheiden puolesta, kuten Israelin, kotimaan, kotikaupungin, seurakuntien ja henkilökohtaisten rukousaiheiden puolesta.

Todistuksen ja rohkaisun illassa rohkaistaan ihmisiä kertomaan Jumalan hyvästä vaikutuksesta elämästä; uskoontulosta, rukousvastauksista, Jumalan huolen pidosta, löydöistä esim. hyvän hengellisen kirjan tai Raamatun ääreltä jne. Illassa myös musiikkia ja rukouspalvelua.

Pyhän Hengen illassa opetetaan Pyhän Hengen alueista ja mitä Pyhä Henki haluaa seurakunnalle sanoa, myös rukouspalvelua illassa. 

1.2 Tapahtumia v.2024:

Eetunaukio ulkoilmatapahtuma/telttakokous Vesitorninpuistossa

Lastenleiri

Naistenpäivät

Miestenilta

Juhlapyhien juhlakokoukset

Myyjäiset kevät/syksy

Erilaiset koulutukset/alfakurssi

Suomen vapaakirkon Kesäjuhlat 7-9.6.2024

2. Lapsi ja nuorisotyö:

Nuorille on suunnattu oma ilta perjantaina klo 19.00. Nuorilla on oma toimintasuunnitelma myös. 

Lapset ovat tärkeä osa tämän päivän seurakuntaa. Heille on järjestetty pyhäkoulu sunnuntain jumalanpalvelusten yhteyteen, jossa heille välitetään evankeliumi ja kristillisen uskon perusteet heidän tavallaan. Pyhäkouluja on kaksi ryhmää; 3-8v ja 9-13v.

Lastenleiri järjestetään 9-12.7.2024 Nuortenniemessä.

Alakouluikäisille suunnattu Nerfkerho kokoontuu perjantaisin klo 16-17.30.

Tyttökerho alakouluikäisille joka toinen torstai kirkolla klo 17-18.30

Joy Kid’s ryhmä tarjoaa lapsille ja nuorille luovia toimintamahdollisuuksia ylistää Jumalaa.

3.Pienryhmät:

Pienryhmät eli solut ovat väylä oppia tuntemaan toisiamme paremmin ja niissä jokainen voi osallistua keskusteluihin tahtonsa mukaan. Solut syntyvät yleensä tarpeen mukaan ja niihin koulutetaan ensi vuonnakin osaavia solunvetäjiä. Uusille soluille on tilaa ja osassa jo olemassa soluissa on tilaa uusille. Solut kokoontuvat yleensä kodeissa sovitulla aikavälillä. Halukkuudesta osallistua solutoimintaan voi kysyä lisää solukoordinaatoori Risto Kylänpäältä.

Israel rukouspiiri kokoontuu parillisten viikkojen maanantaisin klo 18.

Sanan lähteillä joka toinen keskiviikko klo 13-15.

Seurakunnan aamurukoushetki on tiistaisin klo 9.30.

Äiti-lapsipiiri joka toinen torstai klo 10-12.

Raamattupiiri on joka toinen tiistai klo 18-20.

4. Miesten ja naistentyö

Miesten työssä on tarkoitus mahdollisuuksien puitteissa järjestää saunailtoja ja miestenpäivä.

Naistenpäiviä pidetään kirkolla 1-2 kertaa ensi vuoden aikana.

5. Palvelutiimit

Seurakunta on Kristusruumis, jossa tarvitaan käsiä ja jalkoja ja ennen kaikkea palvelevaa mieltä. Osallistumalla käytännön asioiden hoitamiseen, tasaamme kuormaa niin, etteivät toiset väsy kuormien alla ja toiset ole tekemisen puutteessa. Usein tarve jo muodostaa näyn eli rohkaisemme ihmisiä palvelemaan seurakunnassa siellä, missä apua eniten tarvitaan.

Palvelumahdollisuuksia on mm. sunnuntain kahvituksissa kokousten yhteydessä, siivouksessa, miksauksessa, tykkitiimissä, musiikissa, juonnoissa, musiikissa, kolehdin kannossa, diakoniassa, somistuksessa ja vahtimestaritiimissä. Näistä kaikista voi kysyä lisää työntekijöiltä ja vanhimmistolta.

6.Diakonia työ

Diakonia työryhmä käy katsomassa seurakuntalaisia, jotka eivät pääse erilaisten rajoitusten vuoksi osallistumaan seurakunnan toimintaan. Rohkaisemme kaikkia pitämään huolta toinen toisista Kristuksen pappeuden esimerkin mukaisesti.

7. Musiikkityö

Kuoroharjoitukset ovat parillisten viikkojen keskiviikkoisin klo 18-20.

Seurakunnan musiikkitilaisuuksissa palvelee monia lahjakkaita seurakuntalaisia pienemmissä kokoonpanoissa.

8. Avioliitto ja perhetyö

Äiti-lapsi piiri parillisten viikkojen torstaisin klo 10-12 kokoaa äitejä lasten kanssa kirkolle vuorovaikutukseen.

Perhekirkko neljä kertaa vuodessa Joy Kidsien järjestämänä.

9.Kirkkorakennuksen ulkopuolella tapahtuva evankeliointi ja tavoittava työ

n.kaksi kertaa vuodessa hengellinen kirjoitus Satakunnan Viikossa

Telttakokous Vesitorninpuistossa

Ruokakassienjako ja hengellinen tilaisuus joko Pohjois-Porissa tai kirkolla jos saadaan ruokakasseja jakoon.

10.Lähetystyö:

Seurakuntamme aloittaa v.2024 alusta tukemaan Hanna ja Markus Rokosan perhettä, jotka tekevät lähetystyötä Bulgariassa. Samoin Ritva ja Alan Brownin työtä Papua-Uudella Guinealla Lähetystyötä tuetaan samalla rahamäärällä kuin aikaisemmin.

Seurakunnan rukouslähettejä ovat Markku Koski Espanjassa ja Heli Jaakkola Mallorcalla.

11. Toiminnan rahoitus

Olemme kiitollisia seurakuntalaisten uskollisuudesta taloudenkin osalta. Suurin osa tuloista tulee vapaaehtoisten lahjoitusten kautta. Myös vuokratulot, kirjapiste ja myyjäiset auttavat taloustilannetta.

12. Yhteistyö

Seurakunta jatkaa yhteistyötä muiden Porissa toimivien seurakuntien kanssa osallistumalla erikseen sovittuihin yhteiskristillisiin tapahtumiin ja pitämällä yhteyttä muiden seurakuntien vastuunkantajiin. Sakkeus seurakunta vuokraa tilojamme sunnuntaisin ja Satakunnan Exodus-ryhmä kerran kuussa tiistaisin.

Palvelutiimit

Seurakunta on Kristusruumis, jossa tarvitaan käsiä ja jalkoja ja ennen kaikkea palvelevaa mieltä. Osallistumalla käytännön asioiden hoitamiseen, tasaamme kuormaa niin, etteivät toiset väsy kuormien alla ja toiset ole tekemisen puutteessa. Usein tarve jo muodostaa näyn eli rohkaisemme ihmisiä palvelemaan seurakunnassa siellä, missä apua eniten tarvitaan.

Palvella voi mm. sunnuntain kahvituksissa kokousten yhteydessä, siivouksessa, miksauksessa, tykkitiimissä, musiikissa, juonnoissa, musiikissa, kolehdin kannossa, mediatyössä, diakoniassa, somistuksessa. Näistä kaikista voi kysyä lisää työntekijöiltä ja vanhimmistolta.

Toiminnan rahoitus

Olemme kiitollisia seurakuntalaisten uskollisuudesta taloudenkin osalta. Suurin osa tuloista tulee vapaaehtoisten lahjoitusten kautta. Myös vuokratulot, kirjapiste, myyjäiset, kahvikassien ym teko lähetyksen hyväksi auttaa taloustilannetta. Kirpputorimyyntiä patakirppiksellä domarilasten auttamiseksi ja lähetystyön tukemiseksi

Yhteistyö

Seurakunta jatkaa yhteistyötä muiden Porissa toimivien seurakuntien kanssa osallistumalla erikseen sovittuihin yhteiskristillisiin tapahtumiin ja pitämällä yhteyttä muiden seurakuntien vastuunkantajiin. Sakkeus seurakunta kokoontuu sunnuntaisin tiloissamme ja Satakunnan Exodus-ryhmä kerran kuussa tiistaisin.