syyskuu 24, 2015

Tavoitteet

PORIN VAPAASEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020

Mark 16: 15 Ja hän sanoi heille: “Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. 16Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.

Apt 2:42 Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa.

Yleisiä huomioita:

Pienryhmien eli solujen muodostamista ja olemassa olevien solujen tukemista on tarkoitus vahvistaa ja kasvattaa ensi vuoden aikana. Näin yhteys voi vahvistua seurakunnassa.

Kirkkorakennuksen ulkopuolelle suuntautuvaa, evankeliumin sanoman saavuttamiseen porilaisille haluamme lisätä. Mm Lähiötilaisuudet Pohjois-Porin nuorisotalolla parittomien viikkojen tiistaisin palvelevat tätä tarkoitusta, jossa paikalle kokoontuville on ensin kokous ja sitten ihmisille jaetaan ruokakassit. Kesällä on tarkoitus viedä seurakunnan jumalanpalvelus kaupungin torille ainakin kerran tai kahdesti ja mahdollisesti telttakokouksia pitää myös.

Porin vapaaseurakunnan arvot:

Armollinen-totuudellinen

Jeesus kutsuu meitä opetuslapseuteen. Se on prosessi, jossa meitä kutsutaan muuttumaan Hänen kaltaisekseen. Raamattu sanoo Jeesuksesta: Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Se prosessi kestää halki elämän, mutta siinä tahdomme kasvaa.

Rakastettu-palveleva

Saamme kokea Isän Jumalan rakkautta, jossa meidät hyväksytään ja rakastetaan täydellisesti Jeesuksen sovitustyön tähden. Tätä rakkautta haluamme kanavoida palvellessamme seurakunnassa erilaisissa tehtävissä.

Luotettava-luova

Suomen vapaakirkolla on yli 100 vuotiset juuret. Myös Porin vapaaseurakunta on yli 100 vuotta vanha. Se on pysynyt Raamatun Sanan pohjalla ja terveessä opissa kiinni ja on siksi luotettava. Vaikka sanoma on vanha, halutaan se tuoda luovasti ja monipuolisilla tavoilla ihmistentietoisuuteen.

Kanavat päämääriin pyrittäessä:

1.Viikottaiset jumalanpalvelukset

Haluamme kehittää jumalanpalveluksiamme niin, että voisimme kertoa evankeliumin ajankohtaisilla tavoilla ja luovasti ja että jokainen voisi kokea olevansa tervetullut joukkoomme ja voisi tuoda ystäviään mukanaan. Haluamme, että ihmiset voivat tulla yhteen jumalanpalveluksiin rakentumaan ja virvoittumaan yhteisestä uskosta. Pyrimme rukoillen etsimään vastuunkantajia juontoihin, musiikkiin ja puhevastuuseen.

Torstai illat ovat Jumalan kohtaamisen iltoja. Illat koostuvat neljästä eri teemasta, jotka toistuvat kerran kuukaudessa eli kukin teema tulee kerran kuukaudessa.

Pyhän Hengen illassa etsitään Jumalan kasvoja, armolahjoja ja opetellaan Jumalan äänen kuulemista. Niissä on lyhyt alustus Jumalan Hengen toiminnasta ja vaikutuksista, mitä Raamattu opettaa mm. Pyhällä Hengellä täyttymisestä, armolahjoista, Hengen hedelmästä jne. ja henkilökohtaisia todistuksia. Illassa myös musiikkia ja lopuksi rukouspalvelua.

Syvemmälle Sanaan illassa tutustutaan Raamatun eri kirjoihin, kirjoittajiin, historialliseen tilanteeseen, kirjan avainjakeisiin ja pääteemoihin. Se on raamattutunti tyyppinen ilta, jossa on vain alkurukous ja alkulaulu ja sitten Raamattutunti. Se on seurakunnan oma raamattukoulu, jossa tavoitteena on, että jokainen pääsee syvemmältä ymmärtämään Raamatun kirjoja.

Ylistyksen ja esirukouksen ilta koostuu ylistysryhmän johdattamana Jumalan ylistämisestä ja laulujen välissä rukoillaan tärkeiden rukousaiheiden puolesta, kuten Israelin, kotimaan, kotikaupungin, seurakuntien ja henkilökohtaisten rukousaiheiden puolesta. Illassa ei ole puheita ollenkaan, vaan paljon rukousta ja ylistyksen kautta voimaantumista Hengessä.

Todistuksen ja rohkaisun illassa rohkaistaan ihmisiä kertomaan Jumalan hyvästä vaikutuksesta elämästä; uskoontulosta, rukousvastauksista, Jumalan huolen pidosta, löydöistä esim. hyvän hengellisen kirjan tai Raamatun ääreltä jne. Illassa myös musiikkia ja rukouspalvelua.

Sanan lähteillä tarjoaa keskiviikkoisin niille, joilla on mahdollisuus päiväsaikaan tulla yhteen, mahdollisuuden nauttia keskinäisestä yhteydestä, järjestelmällisestä Sanan alustuksesta ja keskustelusta sen pohjalta. Parittomien viikkojen keskiviikko klo 13.

Nuorille on suunnattu oma ilta perjantaina klo 19.30. Idea on kuitenkin, että myös nuoret voivat kokea seurakunnan yhteiset tilaisuudet yhtälailla omakseen ja heille annetaan mahdollisuus palvella niissä omien armoitusten ja lahjojen mukaan.

Lapset ovat tärkeä osa tämän päivän seurakuntaa. Heille on järjestetty oma kokoontuminen sunnuntain jumalanpalvelusten yhteyteen, jossa heille välitetään evankeliumi ja kristillisen uskon perusteet heidän tavallaan. Uutena varkkipyhis joka toinen sunnuntai. Lastenleiri järjestetään kesällä 2020.

Varkeille on tiistaisin touhukerho 7-12 vuotiaille Toejoen koululla. Parittomien viikkojen tiistait klo 17-18.30.

Joy Kid’s ryhmä tarjoaa lapsille ja nuorille luovia toimintamahdollisuuksia ylistää Jumalaa. Lue lisää heidän toiminnastaan joykids.info

2.Pienryhmät:

Pienryhmät eli solut ovat väylä oppia tuntemaan toisiamme paremmin ja niissä jokainen voi osallistua keskusteluihin tahtonsa mukaan. Solut syntyvät yleensä tarpeen mukaan ja niihin koulutetaan ensi vuonnakin osaavia solunvetäjiä. Uusille soluille on tilaa ja osassa jo olemassa soluissa on tilaa uusille. Halukkuudesta osallistua solutoimintaan voi kysyä lisää solukoordinaatoori Eija Tarrilta. Israel rukouspiiri kokoontuu maanantaisin. Miesten ja naisten päiviä on tarkoitus järjestää ensi vuoden aikana.

3.Palvelutiimit

Seurakunta on Kristusruumis, jossa tarvitaan käsiä ja jalkoja ja ennen kaikkea palvelevaa mieltä. Osallistumalla käytännön asioiden hoitamiseen, tasaamme kuormaa niin, etteivät toiset väsy kuormien alla ja toiset ole tekemisen puutteessa. Usein tarve jo muodostaa näyn eli rohkaisemme ihmisiä palvelemaan seurakunnassa siellä, missä apua eniten tarvitaan. Palvella voi mm. sunnuntain kahvituksissa kokousten yhteydessä, siivouksessa, miksauksessa, musiikissa, juonnoissa, musiikissa, kolehdin kannossa, mediatyössä, diakoniassa, somistuksessa. Näistä kaikista voi kysyä lisää työntekijöiltä ja vanhimmistolta.

4.Diakonia työ

Diakonia työryhmä käy katsomassa seurakuntalaisia, jotka eivät pääse erilaisten rajoitusten vuoksi osallistumaan seurakunnan toimintaan. Rohkaisemme kaikkia pitämään huolta toinen toisista Kristuksen pappeuden esimerkin mukaisesti.

5.Avioliitto ja perhetyö

Äiti lapsi piiri joka toinen viikko kokoaa äitejä lasten kanssa kirkolle vuorovaikutukseen. Myös avioliiton huoltopäivä järjestetään v. 2020.

6.Kirkkorakennuksen ulkopuolella tapahtuva evankeliointi ja palvelu

Lähetystyö Papua-Uudella Guinealla, lehti ja radiotyö, torijumalanpalvelus ja palvelutempaukset keskustassa ovat viemässä evankeliumia sanoin ja teoin sinne, missä ihmisiä ehkä parhaiten tavoittaa eli ihmisten keskuuteen. Uutena työmuotona on jo syksyllä alkanut lähiötilaisuus Pohjois-Porin nuorisotalolla parittomien viikkojen tiistaisin.

7.Toiminnan rahoitus

Olemme kiitollisia seurakuntalaisten uskollisuudesta taloudenkin osalta. Suurin osa tuloista tulee vapaaehtoisten lahjoitusten kautta. Myös vuokratulot, kirjapiste, myyjäiset, kahvikassien ym teko lähetyksen hyväksi auttaa taloustilannetta.

8.Yhteistyö

Seurakunta jatkaa yhteistyötä muiden Porissa toimivien seurakuntien kanssa osallistumalla erikseen sovittuihin yhteiskristillisiin tapahtumiin ja pitämällä yhteyttä muiden seurakuntien vastuunkantajiin. Sakkeus seurakunta kokoontuu sunnuntaisin tiloissamme ja Satakunnan Exodus-ryhmä kerran kuussa tiistaisin.