syyskuu 24, 2015

Tavoitteet

Porin vapaaseurakunnan toimintasuunnitelma v. 2021

Mark 16: 15 Ja hän sanoi heille: “Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. 16Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.

Apt 2:42 Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa.

1.Tim 4: 10 siksi me vaivaa näemme ja kilvoittelemme, että olemme panneet toivomme elävään Jumalaan, joka on kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovien

Yleisiä huomioita:

Olemme eläneet läpi poikkeuksellisen vuoden v.2020 ja poikkeusolosuhteet maailmalla, Suomessa ja täällä Porissa varmasti jollain tapaa jatkuvat myös ensi vuonna 2021.

Seurakunnalla on tärkeä vaikutus ja tehtävä tässä tilanteessa. Saamme pitää tarjolla Elämän Sanaa, kutsua ihmisiä Jeesuksen Kristuksen valmistamaan pelastukseen, olla toivon tuojia sanomalla ja työllämme tässä vaikeassa yhteiskunnallisessa tilanteessa, sekä vahvistua keskinäisessä yhteydessä.

Porin vapaaseurakunnan arvot:

Armollinen-totuudellinen

Jeesus kutsuu meitä opetuslapseuteen. Se on prosessi, jossa meitä kutsutaan muuttumaan Hänen kaltaisekseen. Raamattu sanoo Jeesuksesta: Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Se prosessi kestää halki elämän, mutta siinä tahdomme kasvaa.

Rakastettu-palveleva

Saamme kokea Isän Jumalan rakkautta, jossa meidät hyväksytään ja rakastetaan täydellisesti Jeesuksen sovitustyön tähden. Tätä rakkautta haluamme kanavoida palvellessamme seurakunnassa erilaisissa tehtävissä.

Luotettava-luova

Suomen vapaakirkolla on yli 100 vuotiset juuret. Myös Porin vapaaseurakunta on yli 100 vuotta vanha. Se on pysynyt Raamatun Sanan pohjalla ja terveessä opissa kiinni ja on siksi luotettava. Vaikka sanoma on vanha, halutaan se tuoda luovasti ja monipuolisilla tavoilla ihmistentietoisuuteen.

Kanavat päämääriin pyrittäessä:

1.Viikottaiset jumalanpalvelukset

Jumalan sanan julistamisella on tärkeä ja keskeinen sija jumalanpalveluksessa. Sanan opetus tulee olla seurakuntaa rakentavaa, opettavaa ja hyödyllistä.

Jumalanpalveluksen musiikki tukee julistusta, virvoittaa ja ohjaa meitä Jumalan kohtaamiseen.

Pyrimme rukoillen etsimään vastuunkantajia juontoihin, musiikkiin ja puhevastuuseen.

Nettilähetyksiä lähetetään Porin vapis productions kanavalta sunnuntain puheiden ja torstain raamattutuntien osalta kun koronarajoitukset ovat voimassa.

Torstai illat ovat Jumalan kohtaamisen iltoja. Illat koostuvat neljästä eri teemasta, jotka toistuvat kerran kuukaudessa eli kukin teema tulee kerran kuukaudessa.

Syvemmälle Sanaan illassa pidetään raamattutunteja uskonelämän tärkeistä perusasioista, kuten synti ja parannuksenteko, opetuslapseus, lähetyskäsky, oma rukouselämä, paasto, pyhitys, kutsumustietoisuus, Jumalan johdatus, Pyhän Hengen työ ja täyteys, seurakuntakoti, miten voin vastustaa pahaa.

Ylistyksen ja esirukouksen ilta koostuu ylistysryhmän johdattamana Jumalan ylistämisestä ja laulujen välissä rukoillaan tärkeiden rukousaiheiden puolesta, kuten Israelin, kotimaan, kotikaupungin, seurakuntien ja henkilökohtaisten rukousaiheiden puolesta. Illassa ei ole puheita ollenkaan, vaan paljon rukousta ja ylistyksen kautta voimaantumista Hengessä.

Todistuksen ja rohkaisun illassa rohkaistaan ihmisiä kertomaan Jumalan hyvästä vaikutuksesta elämästä; uskoontulosta, rukousvastauksista, Jumalan huolen pidosta, löydöistä esim. hyvän hengellisen kirjan tai Raamatun ääreltä jne. Illassa myös musiikkia ja rukouspalvelua.

Sanan lähteillä tarjoaa keskiviikkoisin niille, joilla on mahdollisuus päiväsaikaan tulla yhteen, mahdollisuuden nauttia keskinäisestä yhteydestä, järjestelmällisestä Sanan alustuksesta ja keskustelusta sen pohjalta. Parittomien viikkojen keskiviikkoisin klo 13.

1.2 Tapahtumia v.2021:

Eetunaukio ulkoilmatapahtuma/telttakokous

Naistenpäivät

Myyjäiset kevät/syksy

Avioliiton huoltopäivä

Seurakunnan keskustelupäivä

  1. Lapsi ja nuorisotyö:

Nuorille on suunnattu oma ilta perjantaina klo 19.00. Nuorilla on oma toimintasuunnitelma illoista ja toiminnasta.

Lapset ovat tärkeä osa tämän päivän seurakuntaa. Heille on järjestetty pyhäkoulu sunnuntain jumalanpalvelusten yhteyteen, jossa heille välitetään evankeliumi ja kristillisen uskon perusteet heidän tavallaan.

Varkeille eli 10-14 vuotiaille on oma varkkipyhis jumalanpalvelusten yhteydessä.

Lastenleiri järjestetään kesällä 2021.

Uutena on alakouluikäisille suunnattu Nerfkerho joka toinen perjantai klo 16-17.30.

Joy Kid’s ryhmä tarjoaa lapsille ja nuorille luovia toimintamahdollisuuksia ylistää Jumalaa. Lue lisää heidän toiminnastaan joykids.info

3.Pienryhmät:

Pienryhmät eli solut ovat väylä oppia tuntemaan toisiamme paremmin ja niissä jokainen voi osallistua keskusteluihin tahtonsa mukaan. Solut syntyvät yleensä tarpeen mukaan ja niihin koulutetaan ensi vuonnakin osaavia solunvetäjiä. Uusille soluille on tilaa ja osassa jo olemassa soluissa on tilaa uusille. Halukkuudesta osallistua solutoimintaan voi kysyä lisää solukoordinaatoori Eija Tarrilta.

Israel rukouspiiri kokoontuu parillisten viikkojen maanantaisin klo 18.

Seurakunnan aamurukoushetki on tiistaisin klo 9.

Raamattupiiri on joka toinen tiistai klo 18-20 paitsi silloin kun alfakurssi on samaan aikaan käynnissä.

  1. Miesten ja naistentyö

Miesten työssä on suunnitteilla pitää neljä saunailtaa, kaksi keväällä ja kaksi syksyllä, jossa saunomista, syömistä ja keskustelua ja rukousta.

Naistenpäiviä pidetään kirkolla 1-2 kertaa ensi vuoden aikana.

  1. Palvelutiimit

Seurakunta on Kristusruumis, jossa tarvitaan käsiä ja jalkoja ja ennen kaikkea palvelevaa mieltä. Osallistumalla käytännön asioiden hoitamiseen, tasaamme kuormaa niin, etteivät toiset väsy kuormien alla ja toiset ole tekemisen puutteessa. Usein tarve jo muodostaa näyn eli rohkaisemme ihmisiä palvelemaan seurakunnassa siellä, missä apua eniten tarvitaan. Palvella voi mm. sunnuntain kahvituksissa kokousten yhteydessä, siivouksessa, miksauksessa, tykkitiimissä, musiikissa, juonnoissa, musiikissa, kolehdin kannossa, mediatyössä, diakoniassa, somistuksessa. Näistä kaikista voi kysyä lisää työntekijöiltä ja vanhimmistolta.

6.Diakonia työ

Diakonia työryhmä käy katsomassa seurakuntalaisia, jotka eivät pääse erilaisten rajoitusten vuoksi osallistumaan seurakunnan toimintaan. Rohkaisemme kaikkia pitämään huolta toinen toisista Kristuksen pappeuden esimerkin mukaisesti.

  1. Musiikkityö

Kuoroharjoitukset ovat parillisten viikkojen keskiviikkoisin klo 18-20 jos vain koronatilanne sallii.

Nuorisokuoro Sarastus toimii mahdollisesti ensi vuoden aikana.

Seurakunnan musiikkitilaisuuksissa palvelee monia lahjakkaita seurakuntalaisia pienemmissä kokoonpanoissa.

  1. Avioliitto ja perhetyö

Äiti lapsi piiri parillisten viikkojen torstaisin klo 10-12 kokoaa äitejä lasten kanssa kirkolle vuorovaikutukseen. Myös avioliiton huoltopäivä järjestetään v. 2021.

9.Kirkkorakennuksen ulkopuolella tapahtuva evankeliointi ja palvelu

Lähetystyö Papua-Uudella Guinealla, lehti ja radiotyö, torijumalanpalvelus ja palvelutempaukset keskustassa ovat viemässä evankeliumia sanoin ja teoin sinne, missä ihmisiä ehkä parhaiten tavoittaa eli ihmisten keskuuteen.

Lähiötilaisuudessa saadaan viedä evankeliumia eteenpäin ruokakassien jaon ja evankeliumin julistuksen kautta Pormestarinluodon Keskuksessa parittomien viikkojen tiistaisin klo 12.

Alfakurssi on tarkoitus järjestää myös v.2021 ainakin kerran ja tarpeen vaatiessa toisenkin kerran.

  1. Toiminnan rahoitus

Olemme kiitollisia seurakuntalaisten uskollisuudesta taloudenkin osalta. Suurin osa tuloista tulee vapaaehtoisten lahjoitusten kautta. Myös vuokratulot, kirjapiste, myyjäiset, kahvikassien ym teko lähetyksen hyväksi auttaa taloustilannetta.

  1. Yhteistyö

Seurakunta jatkaa yhteistyötä muiden Porissa toimivien seurakuntien kanssa osallistumalla erikseen sovittuihin yhteiskristillisiin tapahtumiin ja pitämällä yhteyttä muiden seurakuntien vastuunkantajiin. Sakkeus seurakunta kokoontuu sunnuntaisin tiloissamme ja Satakunnan Exodus-ryhmä kerran kuussa tiistaisin.